Záruka

Zaručujeme, že autosedačka Doona bola vyrobená v súlade s európskymi normami a predpismi a spĺňa najvyššie štandardy kvality.

Na autosedačku Doona poskytujeme dvojročnú záruku na výrobnú alebo materiálovú vadu. Záručná lehota je platná odo dňa nákupu.

Ako doklad pre prípadné reklamácie žiadame, aby ste vyplnili záručnú kartičku a uschovali si ju po celý čas trvania záručnej doby a to spoločne s potvrdením o nákupe.

V prípade reklamácie, musí byť záručná kartička vrátená spoločne s výrobkom vášmu miestnemu distribútorovi.

Zaregistrujte prosím, aj vašu autosedačku Doona on-line na: www.simpleparenting.sk/register/

Záruka sa vzťahuje na autosedačky Doona, s ktorými sa zaobchádzalo správne a boli nám zaslané v čistom stave.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
• prirodzené známky opotrebenia a poškodenia následkom nadmerného zaťaženia
• poškodenie následkom nevhodného alebo nesprávneho použitia
• pokiaľ bol výrobok používaný na iný účel, než na aký je určený v inštrukčnom manuáli

V prípade reklamácie nás prosím kontaktujte priamo na: info@simpleparenting.sk