Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov od Simple Parenting

Vitajte na Simpleparenting.sk. Táto stránka je majetkom Simple Parenting. Zámerom tohto vyhlásenia je informovať vás o našom postupe týkajúcom sa zhromažďovania, používania a zverejňovania informácií, ktoré môžete poskytnúť prostredníctvom týchto webových stránok. Uistite sa prosím, že ste si toto prehlásenie o ochrane osobných údajov prečítali celé, skôr než využijete informácie tohto webu, alebo nám predložíte svoje údaje.

Váš súhlas

Použitím tejto stránky súhlasíte s podmienkami tohto prehlásenia. Kedykoľvek budete predkladať informácie prostredníctvom tohto webu, súhlasíte tak so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním týchto informácií v súlade s týmto prehlásením. Použitie tejto webovej stránky znamená súhlas s prehlásením o ochrane osobných údajov. Ak máte proti tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov námietky, nepoužívajte tieto webové stránky.

Zmeny v prehlásení o ochrane osobných údajov

Simple Parenting si vyhradzuje právo, kedykoľvek svoje vyhlásenie upraviť aktualizovaním tohto oznámenia a vaše používanie tejto webovej stránky po takejto zmene znamená vaše prijatie zmenených podmienok. Pravidelne si overujte, či nedošlo k zmene podmienok.

 O deťoch

Tieto stránky nie sú určené pre deti vo veku do 13 rokov. Simple Parenting nebude vedome zhromažďovať údaje od návštevníkov v tejto vekovej skupine alebo zo žiadneho dôvodu poskytovať akékoľvek osobné identifikačné informácie týchto hostí akejkoľvek tretej strane. Rodičom radíme, pohovoriť si s deťmi o používaní internetu a o poskytovaní informácií, ktoré sa zverejňujú na webových stránkach.

Informácie o prehliadači

Simple Parenting analyzuje na svojom webe prihlasovanie, a to preto, aby stále zlepšovalo hodnotu materiálov, ktoré sú k dispozícii na týchto webových stránkach. Prihlasovanie nie je osobne identifikovateľné a Simple Parenting sa nepokúša spájať ho s jednotlivcami, ktorí si web prezerajú.

Používanie súborov cookies

Ako prechádzate webovými stránkami, niektoré informácie môžu byť pasívne zhromaždené (tj. zhromaždené, bez toho aby ste informácie aktívne poskytli) za použitia rôznych technológií a prostriedkov, ako sú IP adresy, internetové značky a navigačný zber údajov. Pretrvávajúce súbory cookies sú pretrvávajúce časti informácií, ktoré sú umiestnené na harddisku vášho počítača a zostávajú tam, pokiaľ cookies neodstránite. Trvalé súbory cookies ukladajú informácie na vašom počítači pre rôzne účely, ako napríklad vyhľadávanie určitých informácií, ktoré ste predtým poskytli (napr. heslá), pomáhajú určiť, aké oblasti webových stránok sú pre návštevníkov najcennejšie a upravovať tak webové stránky na základe vašich predvolieb. Táto stránka používa pretrvávajúce súbory cookies k ukladaniu informácií alebo na rozpoznanie vášho počítača pri prihlasovaní sa na stránky spoločnosti. Súbory cookies môžu byť rovnako použité na poskytovanie dodatočných predností a výhod v budúcnosti. Ak si z nejakého dôvodu budete priať nevyužiť súbory cookies, môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby ich neprijímal, aj keď to znemožní niektoré prednosti webových stránok.

Používanie a zverejňovanie informácií

Ak nie je uvedené inak, vaše informácie môžeme použiť na vylepšenie obsahu našich stránok, k úprave našich stránok tak, ako vám vyhovuje, na oznamovanie informácií (ak ste o to požiadali), pre naše marketingové a výskumné účely a na účely uvedené v našom prehlásení o ochrane osobných údajov. Príklad: registrácia výrobku, stiahnutie výrobku, spracovanie a odoslanie objednávok, zákaznícky servis po predaji, odpovedanie na vaše emaily, komunikácia s vami, registrácia emailového bulletinu a prihlasovanie/zriadenie účtu. Okrem toho, Simple Parenting bude príležitostne vykonávať prieskumy on-line, aby sa lepšie rozumelo potrebám a profilu svojich návštevníkov. Pokiaľ v prehlásení o ochrane osobných údajov nie je uvedené inak, vaše osobné informácie sa nebudú požičiavať, predávať alebo zdieľať s treťou stranou. Všetky informácie, ktoré poskytnete našej spoločnosti Simple Parenting budú starostlivo strážené a nebudú sa používať spôsobom, s ktorým ste nesúhlasili.

Bezpečnosť

Robíme primerané kroky s cieľom chrániť vaše osobné informácie tak, ako ich raz zašlete z vášho počítača na naše stránky a chrániť ich pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom k nim, ich odovzdávaním, ich zmenou alebo zničením. Majte však na pamäti, že žiadne práce na internetových stránkach nie sú nikdy 100% zabezpečené alebo bez chyby. A obzvlášť email, poslaný na tieto stránky alebo z týchto stránok, nemusí byť zabezpečený, a teda by ste mali starostlivo zvážiť, aký druh informácií nám zašlete prostredníctvom emailu. Naviac ešte, keď používate heslá, identifikačné čísla alebo ďalšie prostriedky na prístup na túto webovú stránku, máte povinnosť ich chrániť. Simple Parenting môže zdieľať informácie užívateľov v osobitných prípadoch, napr. keď sa domnieva, že zverejnenie tejto informácie je nevyhnutné pre identifikáciu, kontakt alebo k právnemu kroku proti niekomu, kto môže poškodzovať, narušovať (úmyselne či neúmyselne) práva k majetku, iných používateľov stránok Simple Parenting alebo kohokoľvek iného, ​​kto by mohol byť poškodený takouto činnosťou. Simple Parenting môže zverejniť vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, podľa svojho úsudku, na dosiahnutie súladu s právnymi alebo správnymi predpismi vládneho alebo regulačného orgánu alebo na základe platného povolenia, súdneho príkazu alebo na ochranu práv Simple Parenting alebo iných subjektov. Simple Parenting si vyhradzuje právo prevádzať vaše osobné údaje v súvislosti s predajom alebo prevodom všetkých svojich podnikov alebo aktív na iný subjekt, s ktorým by sa spoločnosť zlúčila alebo by bola ním odkúpená. Simple Parenting môže takémuto subjektu poskytnúť osobné údaje zákazníka, vzťahujúce sa ku konkrétnej časti svojho podniku, ktorý bol predaný alebo zlúčený s iným subjektom bez vášho súhlasu.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Buďte si prosím, vedomí toho, že my neprevádzkujeme iné webové stránky a že sa v žiadnom prípade na tieto webové stránky naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Odkaz z týchto stránok na akékoľvek iné stránky neznamená, že Simple Parenting podporuje alebo schvaľuje ďalšie webové stránky alebo ich obsah. Tieto odkazy sú uvedené pre pohodlné skúmanie a porovnanie súvisiacich výrobkov a/alebo činností. Odporúčame vám, prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov všetkých webových stránok, ktoré navštívite.

Ostatné podmienky

Používanie našej webovej stránky podlieha našim právnym predpisom.

Ako nás kontaktovať

Ak máte nejaké otázky, komentáre alebo obavy ohľadom tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov alebo praktík poskytovania informácií týchto webových stránok, kontaktujte nás prosím na:
info@babydirekt.cz