Registrácia výrobku.

Pre trvalú bezpečnosť vášho dieťaťa

Napriek tomu, že detské zadržiavacie systémy podstupujú testy a hodnotenia, je možné, že výrobok môže byť stiahnutý.

V prípade stiahnutia výrobku, vás môžeme informovať iba vtedy, ak budeme mať vaše meno a adresu. Vyplňte teda prosím registračný formulár, aby ste boli na našom zozname.

Aby bolo možné riadne zaregistrovať váš detský zádržný systém, bude treba vyplniť ešte číslo modelu, sériové číslo a dátum výroby. Tieto informácie sú vytlačené na registračnej karte. Potrebné údaje je možné nájsť na bielom štítku, ktorý je nalepený na detskom zádržnom systéme.

 

Informáciu o svojom výrobku, nájdete na obrázku nižšie.

Informácie o produkte

Produkt/Model

Model Number

Serial Number (povinné)

Date of manufacture

Osobné informácie

Meno (povinné)

Priezvisko (povinné)

ADRESA

Ulica

Mesto

Zem

Číslo popisné

Smerovacie číslo / Postal code

Štát (len pre US)

TELEFÓNNE ČÍSLO

Predvoľba

telefónne číslo

EMAIL (povinné)