Doona Moments  sú tie špeciálne momenty v živote, ktoré Doona jednoducho prináša vďaka slobode, ktorú poskytuje rodičom a ich deťom.